Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

-  et valg for fremtiden

Billedet på sidehoved

FIND OS PÅ FACEBOOK

 • ikon
  Michael Graugaard den 02-03-2015
  Til forældrekredsen
   
  På bestyrelsens vegne indbydes hermed til
   
  Ordinær generalforsamling på Haahrs Skole
  torsdag den 19. marts 2015, kl. 19.00
  i 10. klassernes lokale
   
  Dagsorden iflg. vedtægternes § 7:
   
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsen aflægger beretning
  3. Skolelederen aflægger beretning
  4. Fremlæggelse af det reviderede og godkendte årsregnskab til orientering
  5. Forelæggelse af det vedtagne budget til orientering
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer iflg. skolens vedtægter (se vedhæftet bilag)
   På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer:
   Rikke Rye Hahn (villig til genvalg)
   Ole Nielsen (villig til genvalg)
   Adam Ringsby-Brandt (villig til genvalg)
   Dorthe Kirkgaard Nielsen (villig til genvalg)
  7. Fastsættelse af det højeste antal suppleanter og valg af suppleanter
  8. Valg af tilsynsførende
   Ingen valg
   Skolens tilsynsførende Bent Aage Rasmussen er valgt for perioden 2014-2016
  9. Indkomne forslag
   Der er ingen forslag indkommet.
  10. Eventuelt
  Specificeret regnskab ligger til gennemsyn på skolens kontor og kan rekvireres ved henvendelse til skolen.

  Venlig hilsen
  Rikke Rye Hahn                         Michael Graugaard
  Bestyrelsesformand                   Skoleleder

   
 • Michael Graugaard den 12-11-2014
  Velkommen til Haahrs Skole

  - en skole der hylder værdierne engagement, trivsel og faglighed.

  På Haahrs Skole gør vi os hver dag umage for at levere en varieret og spændende undervisning, der udfordrer og engagerer eleverne.
  Her møder du fagligt dygtige og velforberedte medarbejdere, der har ambitioner og forventninger til eleverne og til hinanden.
  Vi tilbyder et trygt og inspirerende læringsmiljø med fokus på faglig fordybelse, refleksion og dannelse.
  Vi ved, det betaler sig at gøre sig umage. Vi ved, det betaler sig at øve sig. Vi ved, det er sundt at sigte efter at blive dygtigere.
  Derfor forventer vi, at alle anstrenger sig og stræber efter at gøre sit bedste – til hver en tid.

  På Haahrs Skole møder vi hinanden med nærvær, venlighed og god omgangstone.
  Vi ved, at vejen til trivsel og godt samvær bliver kort, når man møder hinanden med smil og positive forventninger. Det gode samvær starter med en selv.
  Derfor forventer vi en venlig og høflig omgangstone i alle forhold.

  På Haahrs Skole er hverdagen præget af engagement, lyst, gejst og begejstring.
  Vi ved, at engagement er en forudsætning for personlig udvikling og oplevelsen af mestring, som i sidste ende fører til øget selvværd samt et positivt syn på egne evner og muligheder.
  Vi har således en klar forventning om, at eleverne engagerer sig positivt i egen læring og at elever, lærere og forældre involverer sig i skolens mange arrangementer og fællesskaber.
   
  Med venlig hilsen

  Michael Graugaard
  Skoleleder
   
 • ikon
  Brian Østergaard den 13-06-2014
  FERIEPLAN 2014/15

  Hermed vedhæftet ferieplanen for skoleåret 2014/15.

  Med venlig hilsen

  Brian Østergaard
  Viceskoleleder
 • 11-03-2015
  08:00-12:00
  Salmedag - 4. årgang i Odense Domkirke · 4A · 4B
  1